Formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu niniejszego formularza administracja studiów na podany w formularzu adres mailowy prześle potwierdzenie otrzymania wiadomości oraz link do systemu rekrutacyjnego.

  (format .pdf, .jpg, .png)

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją (SP186) oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  4. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji i rozliczenia studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - (np. firmom, do których organizowane są wycieczki, hotelom - tylko jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce) , z których usług uczestnicy studiów będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa – 50 lat (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w studiach podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. studiach.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   (format .pdf, .jpg, .png)

   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
   2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,
   3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją (SP186) oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   4. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji i rozliczenia studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją.
   5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - (np. firmom, do których organizowane są wycieczki, hotelom - tylko jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce) , z których usług uczestnicy studiów będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa – 50 lat (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
   8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
   9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w studiach podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Produkcją. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. studiach.
   10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   Formularz kontaktowy

   Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas lub zadzwoń 508 342 563

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Polityka Prywatności

    Organizacja i Zarządzanie Produkcją - studia podyplomowe Politechnika Poznańska

    Politechnika Poznańska
    Wydział Inżynierii Mechanicznej
    ul. Piotrowo 3
    61-138 Poznań

    Projekt i realizacja: BoostWeb.pl